Podatność CVE-2009-4174


Publikacja: 2009-12-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The editnews module in CutePHP CuteNews 1.4.6 and UTF-8 CuteNews before 8b, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote authenticated users with Journalist or Editor access to bypass administrative moderation and edit previously submitted articles via a modified id parameter in a doeditnews action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cute News and UTF-8 Cute News - Multiple Security Issues
Andrew Horton
03.12.2009

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Korn19 -> Utf-8 cutenews 
Cutephp -> Cutenews 

 Referencje:
http://www.morningstarsecurity.com/advisories/MORNINGSTAR-2009-02-CuteNews.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/507782/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/36971
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54236

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top