Podatność CVE-2009-4292


Publikacja: 2009-12-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in the URL filtering function in Internet Initiative Japan SEIL/X1, SEIL/X2, and SEIL/B1 firmware 2.40 through 2.51 allows remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IIJ -> Seil/b1 firmware 
IIJ -> Seil/x1 firmware 
IIJ -> Seil/x2 firmware 
IIJ -> Seil/b1 
IIJ -> Seil/x1 
IIJ -> Seil/x2 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/54051
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3111
http://www.seil.jp/seilseries/security/2009/a00669.php
http://secunia.com/advisories/37154
http://osvdb.org/59362
http://jvndb.jvn.jp/en/contents/2009/JVNDB-2009-000069.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN06362164/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top