Podatność CVE-2009-4294


Publikacja: 2009-12-11   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Authentication Manager (aka utauthd) in Sun Ray Server Software 4.0 and 4.1 allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Ray server software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37284
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-267548-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-127553-07-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3477

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top