Podatność CVE-2009-4295


Publikacja: 2009-12-11   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Sun Ray Server Software 4.0 and 4.1 does not generate a unique DSA private key for the firmware on each Sun Ray 1, 1g, 100, and 150 DTU device, which makes it easier for remote attackers to obtain sensitive information by predicting a key and then using it to decrypt sniffed network traffic.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Ray server software 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37285
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-127553-07-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3477
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-270549-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top