Podatność CVE-2009-4322


Publikacja: 2009-12-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
extras/ipn_test_return.php in Zen Cart allows remote attackers to obtain sensitive information via a direct request, which reveals the installation path in an error message.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Zen Cart local file disclosure vulnerability
Bogdan Calin
16.12.2009

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zen-cart -> Zen cart 

 Referencje:
http://www.acunetix.com/blog/websecuritynews/acusensor-curl-and-zen-cart/
http://www.securityfocus.com/archive/1/508340/100/0/threaded
http://www.zen-cart.com/forum/showthread.php?t=142784

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top