Podatność CVE-2009-4544


Publikacja: 2010-01-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in kbase/kbase.php in Cromosoft Technologies Facil Helpdesk 2.3 Lite allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the PATH_INFO.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cromosoft -> Facil helpdesk 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52361
http://www.milw0rm.com/exploits/9396
http://secunia.com/advisories/36209

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top