Podatność CVE-2009-4545


Publikacja: 2010-01-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Logoshows BBS 2.0 stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for database/globepersonnel.mdb.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Logoshows -> Logoshows bbs 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52365
http://www.milw0rm.com/exploits/9400

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top