Podatność CVE-2009-4546


Publikacja: 2010-01-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
globepersonnel_login.asp in Logoshows BBS 2.0 allows remote attackers to bypass authentication and gain administrative access by setting the (1) pb_username (aka pb%5Fusername) and (2) level cookies.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Logoshows -> Logoshows bbs 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52366
http://www.milw0rm.com/exploits/9400

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top