Podatność CVE-2009-4743


Publikacja: 2010-03-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in history-storage.aspx in AfterLogic WebMail Pro 4.7.10 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) HistoryStorageObjectName and (2) HistoryKey parameters.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
AfterLogic WebMail Pro 4.7.10 Cross-Site Scripting
Sbastien Duquett...
30.03.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Webmail pro 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/53672
http://www.securityfocus.com/bid/36605
http://www.gardienvirtuel.com/fichiers/documents/publications/GVI_2009-01_EN.txt
http://secunia.com/advisories/36964
http://osvdb.org/58712

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top