Podatność CVE-2009-4869


Publikacja: 2010-05-11   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in Nasim Guest Book 1.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the page parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Nasim Guest Book Version 1.2 Remote XSS Vulnerabilities
Moudi
23.05.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Hitronsoft -> Nasim guest book 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/36246
http://packetstormsecurity.org/0908-exploits/nasimgb-xss.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top