Podatność CVE-2009-4905


Publikacja: 2010-06-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in index.php in Acc Statistics 1.1 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that change (1) passwords, (2) usernames, and (3) e-mail addresses.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Accscripts -> Acc statistics 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3509
http://www.exploit-db.com/exploits/10406
http://secunia.com/advisories/37694

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top