Podatność CVE-2009-4983


Publikacja: 2010-08-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Silurus Classifieds 1.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the ID parameter to (1) category.php and (2) wcategory.php, and the (3) keywords parameter to search.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Silurus Classifieds 1.0 Remote XSS Vulnerabilities
Moudi
27.08.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Snowhall -> Silurus system 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/36124
http://packetstormsecurity.org/0908-exploits/silurus-xss.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top