Podatność CVE-2009-4993


Publikacja: 2010-08-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in home.php in LM Starmail Paidmail 2.0 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the page parameter.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Script-shop24 -> Lm starmail paidmail 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/9383

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top