Podatność CVE-2009-4998


Publikacja: 2010-09-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Workplace (aka WP) component in IBM FileNet P8 Application Engine (P8AE) 3.5.1 before 3.5.1-019 and 4.0.2.x before 4.0.2.7-P8AE-FP007, in certain FileTracker configurations, does not apply a security policy to the first document added during a session, which might allow remote attackers to bypass intended access restrictions via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Filenet p8 application engine 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PJ36552
http://download2.boulder.ibm.com/sar/CMA/IMA/00yrk/0/readme-ae351-021.htm
http://download2.boulder.ibm.com/sar/CMA/IMA/00y3y/0/readme-4027-P8AE-FP007.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top