Podatność CVE-2009-5079


Publikacja: 2011-06-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The (1) gendef.sh, (2) doc/fixinfo.sh, and (3) contrib/gdiffmk/tests/runtests.in scripts in GNU troff (aka groff) 1.21 and earlier allow local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a gro#####.tmp or /tmp/##### temporary file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Groff 

 Referencje:
http://openwall.com/lists/oss-security/2009/08/14/5
http://cvsweb.openwall.com/cgi/cvsweb.cgi/Owl/packages/groff/groff-1.20.1-owl-tmp.diff.diff?r1=1.1;r2=1.2;f=h
http://cvsweb.openwall.com/cgi/cvsweb.cgi/Owl/packages/groff/groff-1.20.1-owl-tmp.diff
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2013:086
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2013:085
http://openwall.com/lists/oss-security/2009/08/14/4

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top