Podatność CVE-2009-5082


Publikacja: 2011-06-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The (1) configure and (2) config.guess scripts in GNU troff (aka groff) 1.20.1 on Openwall GNU/*/Linux (aka Owl) improperly create temporary files upon a failure of the mktemp function, which makes it easier for local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a temporary file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Groff 

 Referencje:
http://openwall.com/lists/oss-security/2009/08/14/5
http://openwall.com/lists/oss-security/2009/08/14/4
http://cvsweb.openwall.com/cgi/cvsweb.cgi/Owl/packages/groff/groff-1.20.1-owl-tmp.diff.diff?r1=1.1;r2=1.2;f=h
http://cvsweb.openwall.com/cgi/cvsweb.cgi/Owl/packages/groff/groff-1.20.1-owl-tmp.diff

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top