Podatność CVE-2010-0067


Publikacja: 2010-01-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Oracle Containers for J2EE component in Oracle Application Server 10.1.2.3 and 10.1.3.4 allows remote attackers to affect confidentiality via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Application server 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA10-012A.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpujan2010.html
http://www.securitytracker.com/id?1023438

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top