Podatność CVE-2010-0073


Publikacja: 2010-04-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the WebLogic Server in Oracle WebLogic Server 7.0 SP7, 8.1 SP6, 9.0, 9.1, 9.2 MP3, 10.0 MP2, and 10.3.2 allows remote attackers to affect confidentiality, integrity, and availability via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oracle -> Weblogic server 
Oracle -> Weblogic server component 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/alerts/alert-cve-2010-0073.html
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA10-103B.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0216

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top