Podatność CVE-2010-0111


Publikacja: 2011-01-31   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
HDNLRSVC.EXE in the Intel Alert Handler service (aka Symantec Intel Handler service) in Intel Alert Management System (aka AMS or AMS2), as used in Symantec AntiVirus Corporate Edition (SAVCE) 10.x before 10.1 MR10, Symantec System Center (SSC) 10.x, and Symantec Quarantine Server 3.5 and 3.6, allows remote attackers to execute arbitrary programs by sending msgsys.exe a UNC share pathname, which is used directly in a CreateProcessA (aka CreateProcess) call.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Antivirus 
Symantec -> Antivirus central quarantine server 
Symantec -> System center 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64943
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/64942
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-029
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0234
http://www.symantec.com/security_response/securityupdates/detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=2011&suid=20110126_01
http://www.securityfocus.com/bid/45935
http://securitytracker.com/id?1024997
http://secunia.com/advisories/43106
http://secunia.com/advisories/43099

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top