Podatność CVE-2010-0153


Publikacja: 2010-09-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in the Local Management Interface (LMI) on the IBM Proventia Network Mail Security System (PNMSS) appliance with firmware before 2.5.0.2 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that (1) change settings or (2) conduct denial of service attacks.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
IBM Proventia Network Mail Security System CSRF
marian ventuneac
16.09.2010

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Proventia network mail security system virtual appliance 
IBM -> Proventia network mail security system virtual appliance firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/513627/100/0/threaded
http://www.ventuneac.net/security-advisories/MVSA-10-006

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top