Podatność CVE-2010-0154


Publikacja: 2010-09-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in sla/index.php in the Local Management Interface (LMI) on the IBM Proventia Network Mail Security System (PNMSS) appliance with firmware before 2.5 allows remote authenticated users to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the l parameter, related to an "Insecure Direct Object Reference vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
IBM Proventia Mail Security System Insecure Direct Object Reference
marian ventuneac
16.09.2010

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Proventia network mail security system virtual appliance 
IBM -> Proventia network mail security system virtual appliance firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/513637/100/0/threaded
http://www.ventuneac.net/security-advisories/MVSA-10-008

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top