Podatność CVE-2010-0268


Publikacja: 2010-04-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Windows Media Player ActiveX control in Windows Media Player (WMP) 9 on Microsoft Windows 2000 SP4 and XP SP2 and SP3 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted media content, aka "Media Player Remote Code Execution Vulnerability."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows media player 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA10-103A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2010/ms10-027
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A7281

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top