Podatność CVE-2010-0278


Publikacja: 2010-01-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
A certain ActiveX control in msgsc.14.0.8089.726.dll in Microsoft Windows Live Messenger 2009 build 14.0.8089.726 on Windows Vista and Windows 7 allows remote attackers to cause a denial of service (msnmsgr.exe crash) by calling the ViewProfile method with a crafted argument during an MSN Messenger session.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Windows Live Messenger 2009 ActiveX DoS Vulnerability
hackattack
14.01.2010

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows live messenger 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/508811/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/37680

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top