Podatność CVE-2010-0310


Publikacja: 2010-01-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Trusted Extensions in Sun Solaris 10 allows local users to gain privileges via vectors related to omission of unspecified libraries from software updates.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
10/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Solaris 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-143502-01-1
http://www.securityfocus.com/bid/37754
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-275410-1
http://securitytracker.com/id?1023448
http://secunia.com/advisories/38129
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:8444

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top