Podatność CVE-2010-0386


Publikacja: 2010-01-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The default configuration of Sun Java System Application Server 7 and 7 2004Q2 enables the HTTP TRACE method, which makes it easier for remote attackers to steal cookies and authentication credentials via a cross-site tracing (XST) attack, a related issue to CVE-2004-2763 and CVE-2005-3398.

Typ:

CWE-16

(Configuration)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Java system application server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-200942-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top