Podatność CVE-2010-0388


Publikacja: 2010-01-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Format string vulnerability in the WebDAV implementation in webservd in Sun Java System Web Server 7.0 Update 6 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) and possibly have unspecified other impact via format string specifiers in the encoding attribute of the XML declaration in a PROPFIND request.

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system web server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/55812
http://www.securityfocus.com/bid/37910
http://intevydis.blogspot.com/2010/01/sun-java-system-web-server-70-webdav.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top