Podatność CVE-2010-0389


Publikacja: 2010-01-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The admin server in Sun Java System Web Server 7.0 Update 6 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and daemon crash) via an HTTP request that lacks a method token.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system web server 

 Referencje:
http://intevydis.blogspot.com/2010/01/sun-java-system-web-server-70-admin.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top