Podatność CVE-2010-0666


Publikacja: 2010-02-19   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in eMBox in Novell eDirectory 8.8 SP5 Patch 2 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via unknown a crafted SOAP request, a different issue than CVE-2008-0926.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Novell -> Edirectory 

 Referencje:
http://www.novell.com/support/php/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=InfoDocument-patchbuilder-readme5067743&sliceId=&docTypeID=DT_SUSESDB_PSDB_1_1&dialogID=122457794&stateId=0%200%20122459671
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0334
http://www.securitytracker.com/id?1023558
http://www.novell.com/support/viewContent.do?externalId=3426981

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top