Podatność CVE-2010-0718


Publikacja: 2010-02-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Windows Media Player 9 and 11.0.5721.5145 allows remote attackers to cause a denial of service (divide-by-zero error and application crash) via a crafted .mpg file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows media player 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/56435
http://www.exploit-db.com/exploits/11531

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top