Podatność CVE-2010-0833


Publikacja: 2010-07-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The pam_lsass library in Likewise Open 5.4 and CIFS 5.4 before build 8046, and 6.0 before build 8234, as used in HP StorageWorks X9000 Network Storage Systems and possibly other products, uses "SetPassword logic" when running as part of a root service, which allows remote attackers to bypass authentication for a Likewise Security Authority (lsassd) account whose password is marked as expired.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Likewise Open 5.4 & 6.0 Multiple Vulns
Gerald Carter
29.07.2010

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Likewise -> Likewise cifs 
Likewise -> Likewise open 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=129719002806096&w=2
http://www.likewise.com/community/index.php/forums/viewthread/772/
http://www.securityfocus.com/archive/1/512643/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id?1025031
http://www.ubuntu.com/usn/USN-964-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1913
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0312

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top