Podatność CVE-2010-0873


Publikacja: 2010-07-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Data Server component in Oracle TimesTen In-Memory Database 7.0.6.0 allows remote attackers to affect confidentiality, integrity, and availability via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oracle -> Timesten in-memory database 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpujul2010.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top