Podatność CVE-2010-1064


Publikacja: 2010-03-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Erolife AjxGaleri VT stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for db/ajxgaleri.mdb.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Erolife AjxGaleri VT Database Disclosure Vulnerability
LionTurk
25.03.2010

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aspindir -> Erolife ajxgaleri vt 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/55446
http://www.exploit-db.com/exploits/11023
http://secunia.com/advisories/38033
http://packetstormsecurity.org/1001-exploits/erolife-disclose.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top