Podatność CVE-2010-1103


Publikacja: 2010-03-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Integer overflow in Stainless allows remote attackers to bypass intended port restrictions on outbound TCP connections via a port number outside the range of the unsigned short data type, as demonstrated by a value of 65561 for TCP port 25.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Safari browser port blocking bypassed by integer overflow
Gary Niger
26.03.2010

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mesadynamics -> Stainless 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/510283/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/57237

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top