Podatność CVE-2010-1174


Publikacja: 2010-03-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cisco TFTP Server 1.1 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via a crafted (1) read (aka RRQ) or (2) write (aka WRQ) request, or other TFTP packet. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Tftp server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/57165
http://www.securityfocus.com/bid/38968
http://www.exploit-db.com/exploits/11878
http://secunia.com/advisories/39116

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top