Podatność CVE-2010-1183


Publikacja: 2010-03-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Certain patch-installation scripts in Oracle Solaris allow local users to append data to arbitrary files via a symlink attack on the /tmp/CLEANUP temporary file, related to use of Update Manager.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Solaris Update manager and Sun Patch Cluster - Symlink attack
DHS
01.04.2010
High
Solaris Recommended Patch Cluster 6/19 local root on x86
Larry W. Cashdol...
16.12.2013

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Solaris 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/510305/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/510311/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/38928
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/57149

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top