Podatność CVE-2010-1185


Publikacja: 2010-03-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in serv.exe in SAP MaxDB 7.4.3.32, and 7.6.0.37 through 7.6.06 allows remote attackers to execute arbitrary code via an invalid length parameter in a handshake packet to TCP port 7210. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SAP MaxDB Malformed Handshake Request Remote Code Execution
ZDI
01.04.2010

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Maxdb 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/510125/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/38769
http://www.securitytracker.com/id?1023719
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0643
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-10-032/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/56950

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top