Podatność CVE-2010-1193


Publikacja: 2010-04-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in WebAccess in VMware Server 2.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via vectors related to JSON error messages.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Server 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2010-0005.html
http://lists.vmware.com/pipermail/security-announce/2010/000086.html
http://www.securitytracker.com/id?1023769
http://www.securityfocus.com/bid/39037

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top