Podatność CVE-2010-1316


Publikacja: 2010-04-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in Tembria Server Monitor before 5.6.1 allow remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) or possibly execute arbitrary code via a crafted (1) GET, (2) PUT, or (3) HEAD request, as demonstrated by a malformed GET request containing a long PATH_INFO to index.asp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
tembria server_monitor 5.6.0 buffer overflow
null
18.04.2010

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Tembria -> Server monitor 

 Referencje:
http://www.corelan.be:8800/wp-content/forum-file-uploads/admin1/exploits/corelan_lincoln_tembria.py_.txt
http://www.corelan.be:8800/advisories.php?id=CORELAN-10-022
http://secunia.com/advisories/39270

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top