Podatność CVE-2010-1347


Publikacja: 2010-04-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Director Agent 6.1 before 6.1.2.3 in IBM Systems Director on AIX and Linux uses incorrect permissions for the (1) diruninstall and (2) opt/ibm/director/bin/wcitinst scripts, which allows local users to gain privileges by executing these scripts.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Director agent 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/57611
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0830
http://www.securitytracker.com/id?1023831
http://www.securityfocus.com/bid/39305
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1PM08236
http://secunia.com/advisories/39194
http://osvdb.org/63595

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top