Podatność CVE-2010-1575


Publikacja: 2010-07-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Cisco Content Services Switch (CSS) 11500 with software 08.20.1.01 conveys authentication data through ClientCert-* headers but does not delete client-supplied ClientCert-* headers, which might allow remote attackers to bypass authentication via crafted header data, as demonstrated by a ClientCert-Subject-CN header, aka Bug ID CSCsz04690.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple Cisco CSS / ACE Client Certificate and HTTP Header Manipulation Vulnerabilities
VSR Advisories
08.07.2010

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Content services switch 11500 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1024167
http://www.securityfocus.com/archive/1/512144/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/41315
http://www.vsecurity.com/resources/advisory/20100702-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top