Podatność CVE-2010-1606


Publikacja: 2010-04-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in NCT Jobs Portal Script allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) search, (2) Keywords, (3) Tags, or (4) Desired City field.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
NCT Jobs Portal Script ncrypted XSS and Authentication bypass
Sid3^effects
01.05.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ncrypted -> Nct jobs portal script 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/58081
http://www.exploit-db.com/exploits/12370
http://packetstormsecurity.org/1004-exploits/nctjobsportal-sqlxss.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top