Podatność CVE-2010-1880


Publikacja: 2010-06-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Quartz.dll for DirectShow on Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP2 and SP3, Server 2003 SP2, Vista SP1, and Server 2008 allows remote attackers to execute arbitrary code via a media file with crafted compression data, aka "MJPEG Media Decompression Vulnerability."

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Directx 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA10-159B.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2010/ms10-033
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6641

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top