Podatność CVE-2010-1904


Publikacja: 2010-06-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in EMC RSA Key Manager (RKM) C Client 1.5.x allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the metadata section of encrypted key data.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
EMC -> Rsa key manager client 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2010-06/0078.html
http://seclists.org/bugtraq/2011/Jan/138
http://www.securityfocus.com/archive/1/511654/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/40553
http://www.securitytracker.com/id?1024059
http://www.securitytracker.com/id?1024989
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0206
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/59133

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top