Podatność CVE-2010-1993


Publikacja: 2010-05-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Opera 9.52 does not properly handle an IFRAME element with a mailto: URL in its SRC attribute, which allows remote attackers to cause a denial of service (resource consumption) via an HTML document with many IFRAME elements.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera and other browsers DoS vulnerabilities
MustLive
26.05.2010

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Opera -> Opera browser 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2010-08/msg00001.html
http://websecurity.com.ua/4206/
http://www.securityfocus.com/archive/1/511327/100/0/threaded
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11952

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top