Podatność CVE-2010-2232


Publikacja: 2017-10-23

Opis:
In Apache Derby 10.1.2.1, 10.2.2.0, 10.3.1.4, and 10.4.1.3, Export processing may allow an attacker to overwrite an existing file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Derby 

 Referencje:
http://db.apache.org/derby/releases/release-10.6.2.1.html#Note+for+DERBY-2925
http://www.securityfocus.com/bid/101562
https://issues.apache.org/jira/browse/DERBY-2925

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top