Podatność CVE-2010-2450


Publikacja: 2019-11-07   Modyfikacja: 2019-11-11

Opis:
The keygen.sh script in Shibboleth SP 2.0 (located in /usr/local/etc/shibboleth by default) uses OpenSSL to create a DES private key which is placed in sp-key.pm. It relies on the root umask (default 22) instead of chmoding the resulting file itself, so the generated private key is world readable by default.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Shibboleth -> Service provider 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=571631
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2010-2450
https://todos.internet2.edu/browse/SSPCPP-106

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top