Podatność CVE-2010-2453


Publikacja: 2010-09-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Synology Disk Station 2.x before DSM3.0-1337 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML by connecting to the FTP server and providing a crafted (1) USER or (2) PASS command, which is written by the FTP logging module to a web-interface log window, related to a "web commands injection" issue.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Synology Disk Station Web commands injection
Rodrigo Branco
02.10.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> DSM 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/513970/100/0/threaded

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top