Podatność CVE-2010-2621


Publikacja: 2010-07-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The QSslSocketBackendPrivate::transmit function in src_network_ssl_qsslsocket_openssl.cpp in Qt 4.6.3 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a malformed request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Qt 4.6.3 \"QSslSocketBackendPrivate::transmit()\" Denial of Service
Luigi Auriemma
08.07.2010

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nokia -> QT 
Digia -> QT 

 Referencje:
https://hermes.opensuse.org/messages/12056605
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1657
http://www.securityfocus.com/bid/41250
http://secunia.com/advisories/46410
http://secunia.com/advisories/40389
http://qt.gitorious.org/qt/qt/commit/c25c7c9bdfade6b906f37ac8bad44f6f0de57597
http://osvdb.org/65860
http://aluigi.org/poc/qtsslame.zip
http://aluigi.org/adv/qtsslame-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top