Podatność CVE-2010-2730


Publikacja: 2010-09-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5, when FastCGI is enabled, allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted headers in a request, aka "Request Header Buffer Overflow Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
polymail.io PPI Scanner /Insecure -IIS 7.5/Source Code Information Disc.
Juan Carlos Garc...
05.12.2018

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> IIS 
Microsoft -> Internet information server 

 Referencje:
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2010/ms10-065
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6933

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top