Podatność CVE-2010-2771


Publikacja: 2010-07-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
solid.exe in IBM solidDB before 6.5 FP2 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long username field in the first handshake packet.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-10-125/
http://www.securityfocus.com/bid/41653
http://securitytracker.com/id?1024203
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/soliddb/v6r5/index.jsp?topic=/com.ibm.swg.im.soliddb.common.doc/doc/detailed.list.fixes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top